Houslista Miroslav Vilímec je umělcem, který úspěšně spojuje svou profesi v symfonickém orchestru s bohatou činností sólisty. Narodil se v Klatovech (1958) a základy houslové hry získal u své matky, významné západočeské houslistky a pedagožky, Ilony Vilímcové. Po řadě úspěchů v houslových soutěžích a absolvování Akademie múzických umění v Praze ve třídě Prof. Václava Snítila, žáka Jaroslava Kociana, byl přijat do skupiny 1. houslí České filharmonie. Zde působí Miroslav Vilímec od r. 1982, od r. 1987 ve funkci zástupce koncertního mistra a od r. 1992 jako koncertní mistr tohoto orchestru.

Rozsáhlý výčet sólistických vystoupení zahrnuje účinkování téměř se všemi českými orchestry. Nejzávažněji se v tomto směru jeví pravidelná spolupráce s Českou filharmonií. Mimořádný ohlas vzbudilo např. provedení třívětého Paganiniho Koncertu D dur, právě tak jako Koncertu B dur č.4 Jana Kubelíka za účasti slavného Rafaela Kubelíka v Rudolfinu, obojí pod taktovkou tehdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna. Provedení Kubelíkova koncertu bylo přenášeno českou i japonskou televizí. S Českou filharmonií provedl M. Vilímec i Lalovu Španělskou symfonii, Koncert h moll č.3 C. Saint-Saense, Sukovu Fantazii, Mozartův koncert A dur a mnoho dalších skladeb. S Českou filharmonií pořídil M. Vilímec též nahrávku houslového koncertu Viléma Petrželky. Nedávno (2012) byl M.Vilímec jako sólista hostem Slovenské filharmonie, v Německu často vystupuje jako sólista orchestru Symphony Prague. Miroslav Vilímec je také umělecký vedoucí komorního orchestru Harmony Prague, který pořádá pravidelný cyklus koncertů v Praze.

Miroslav Vilímec se s oblibou zaměřuje na méně uváděná či neznámá díla. Pořídil v této oblasti významné rozhlasové nahrávky, např. Fantazii pro housle a klavír Josefa Kličky či houslový koncert Františka Drdly za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Výrazným přínosem objevitelské hodnoty bylo též souborné natočení 14 houslových koncertů klasického francouzského skladatele Josepha Boulogne - Chevaliera de Saint George na CD, v tomto případě s orchestrem Plzeňského rozhlasu (dnes Plzeňskou filharmonií). M. Vilímec je také interpretem houslového koncertu českého skladatele Viktora Kalabise (1923 - 2006), který provedl nejdříve s orchestrem Českého rozhlasu (šéfdir. Vladimír Válek), v roce 2012 pak se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK s dirigentem Stanislavem Vavřínkem. Kromě spolupráce s orchestry se Miroslav Vilímec cílevědomě věnuje komorní hře, hlavně ve spolupráci se svým bratrem, klavíristou Vladislavem Vilímcem, se kterým např. z recitálu v Rudolfinu v r. 2003 pořídil nahrávku z tvorby španělských a francouzských skladatelů. Spolu také systematicky uvádějí skladby slavného českého houslisty Jana Kubelíka. Tak např. v roce 2010 uskutečnili pod hlavičkou České filharmonie v pražském Rudolfinu recitál k uctění 130. výročí jeho narození, na kterém provedli celý Kubelíkův Koncert C dur č. 1, na jiných koncertech pak koncerty č. 2, 4 a 5.

Výčet klavírních partnerů Miroslava Vilímce je velmi zajímavý, řadu významných vystoupení uskutečnil např. s posledním doprovazečem Jana Kubelíka, Alfrédem Holečkem, několikrát též účinkoval i se slavným dirigentem Rafaelem Kubelíkem u klavíru. S oběma umělci vystoupil M. Vilímec také ve speciálních televizních pořadech věnovaných dílu Jana Kubelíka.
Miroslav Vilímec vyhledává též spolupráci s jinými instrumentalisty, vystupuje např. s akordeonistkou Jarmilou Vlachovou, harfenistkou Janou Bouškovou a v rodinném houslovém souboru Tre Violini s manželkou, prof. Pražské konzervatoře houslistkou Jitkou Novákovou a synem Liborem Vilímcem, studentem prof. Pavla Hůly a Ivana Ženatého na AMU v Praze a Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden.

Miroslav Vilímec se uplatňuje jako organizátor hudebního života. Založil Společnost Jana Kubelíka, které je předsedou a v jejímž rámci se snaží o udržení odkazu slavných českých houslistů minulosti, mimo jiné vydáváním jejich historických nahrávek. Další z řady činností M. Vilímce je např. organizování každoročního festivalu s názvem Hudba v synagogách plzeňského regionu. 

Příležitostně působí M. Vilímec pedagogicky, uskutečnil již mnoho interpretačních kurzů, např. při Mezinárodní hudební akademii v Plzni. Věnuje se též kompozici, především skladbám pro housle. Významným činem v tomto směru je např. 24 Capricí, inspirovaných N. Paganinim, Bachaniniana k poctě J. S. Bacha i N. Paganiniho, Suita g moll a řada dalších skladeb pro sólové housle.

Houslista Miroslav Vilímec hraje na nástroj Nicolase Lupota z roku 1810 a Otakara Františka Špidlena z roku 1920.

 Jan Kubelík - Večerní píseň (Miroslav Vilímec housle, Vladislav Vilímec klavír, live 12.4.2010)

 Miroslav Vilimec - violin / housle

 

Miroslav Vilimec
Konevova 177, 130 00 - Praha 3

Miroslav Vilímec

violin / housle