Hudební rozhledy 8/2015
recenze


k přečtení v PDF formátu zde

 

Hudební rozhledy 7/2015
recenze


k přečtení v PDF formátu zde

 

Koncert Ilmenau 3.1.2015
„Thüringer Allgemeine“ 3.1.2015


k přečtení v PDF formátu zde

 

Rozhovor pro Hudební rozhledy ročník 2014, č. 12


k přečtení v PDF formátu zde

 

Koncert Lansberg 12.9.2014
“Feuilleton“ 16.9.2014


k přečtení v PDF formátu zde

 

Koncertantní Kalabis a symfonik Brahms

...Těžiště večera však spočívalo v díle, jehož autorem je ten, jemuž byl večer věnován. Koncert pro housle a orchestr op. 17 Viktora Kalabise pochází ze sklonku padesátých let minulého století. ...Budiž vytčeno - takříkajíc - před závorku, že houslista Miroslav Vilímec (v působnosti koncertního mistra České filharmonie letos završuje druhé desetiletí) v tomto nelehkém zápasu suverénně zvítězil, ať už jde o vskutku koncertantní virtuózní pasáže nebo lyricky založené, kantabilně zpěvné plochy. Technická jistota s naprosto samozřejmou lehkostí pamatovala na pozorné a přesné nástupy, spolehlivou intonaci a jistý smyčec jak kantabilních, tak virtuózní běhy svazujících legat. Zatímco první věta plynula ve vyrovnaném dialogu, pak ve druhé větě se výrazově patrněji prosazovala sólistova individualita, jejíž koncentrovaná jistota nejmarkantněji zazářila ve větě třetí. ...Zařazení Kalabisova prvního houslového koncertu, díla v mezinárodním kontextu umělecky nejen srovnatelného, ale i svébytného, se právě pojednaným provedením ukázalo být skvělým a záslužným dramaturgickým počinem.
2012 Hudební rozhledy

Duo Vilímec a Vlachová
V cyklu poledních koncertů České filharmonie vystoupili v Sukově síni Rudolfina koncertní mistr České filharmonie, houslista Miroslav Vilímec a akordeonistka Jarmila Vlachová. Oba připravili hojnému publiku silný hudební zážitek. ...Jak v předchozích skladbách, tak v následujícím Cantabile D dur N. Paganiniho zazářil Vilímcův zpěvný, nosný tón i obsahově přesvědčivý přednes, kdy i drobná skladby je promyšlena a interpretačně vystavěna do nejmenších detailů. Je radost pozorovat fortelný nástrojový projev tohoto houslisty. Nadšení publika vystupňovalo pak provedení Cikánských melodií op. 20 Pabla de Sarasate. Ohňostroj houslové techniky a vkusná úprava akordeonového doprovodu byly vrcholem koncertního vystoupení. Nadšené publikum bylo odměněno ještě dvěma drobnými přídavky
2012 Hudební rozhledy

Trio Vilímců hrálo Kalabise a Martinů
Dramaturgie Českého spolku pro komorní hudbu připravila pro svůj hudební podvečer zajímavý koncert, v němž převládala hudba 20. století. Hrálo trio ve složení Miroslav Vilímec a Libor Vilímec - housle, a Vladislav Vilímec - klavír. Úvodní skladbou bylo Capriccio pro dvoje housle a klavír op. 85 Viktora Kalabise. Dosud málo hrané dílo překvapilo tektonickou vynalézavostí i zvukovou barevností. ...Další hudební pochoutkou podvečera byla Sonáta pro dvoje housle a klavír Bohuslava Martinů. ...I zde vystihli a realizovali interpreti celou architekturu i důmyslné drobnokresby díla. Po pauze uvedená Svita pro dvoje housle a klavír Moritze Moszkowského přinesla hudbu ušlechtilou a kompozičně brilantní, která lehce a efektně plyne při evidentně menší obsahové závažnosti. Pro publikum však v mistrovkém podání Vilímců přinesla vítané odlehčení předchozího závažného programu. Nadšení posluchači byli v závěru obdarování ještě úsměvným přídavkem v podobě Tří duet pro dvoje housle a klavír od Dmitrije Šostakoviče.
2011 Hudební rozhledy

Krásy slunné Itálie
Již počtvrté se zahajovací matiné Smetanovských dnů v Plzni uskutečnilo v Malém sále Měšťanské besedy. Pod názvem Krásy slunné Itálie vněm vystoupila akordeonistka Jarmila Vlachová a houslista Miroslav Vilímec. ...V úvodu zazněly tempově protikladné části sonát barokních mistrů...Zpěvným a posluchačsky líbivým Cantabile N. Paganiniho oba hráči obrátili pozornost k největšímu houslovému virtuosu italského ´ottocenta´...Stejně suverénní výkon odvedl i M. Vilímec ve vlastní skladbě, Capricciu č. 22, v níž poctu mistrovi vyjádřil podtitulem ´Hommage a Paganini´. Slunné Itálii a její inspirační síle vzdali oba interpreti hold Scherzo-Tarantellou Henryka Wieniawského. Dopoledne plné zpěvných melodií, temperamentních tanečních rytmů i zajímavých barevných kombinací zakončili přídavkovou Italskou polkou Sergeje Rachmaninova.
2011 Hudební rozhledy

Zdařilá pocta Václavu Talichovi
...Sukova Pohádka, která oproti prvnímu číslu programu přináší větší rozmanitost nálad a širší paletu výrazových prostředků, jen vystupňovala základní dojem z Altrichterova přístupu: vyhrocení kontrastů. Zatímco první část suity, která převážně líčí milostný vztah Radůze a Mahuleny, byla pojata jako velká lyrická symfonická báseň (skvěle provedené houslové sólo Miroslava Vilímce), druhá část scherzového charakteru byla skutečně taneční hudbou s ostře akcentovanou rytmickou složkou. (Česká filharmonie, Altrichter)
2011 ceskafilhmonie.cz (Ondřej Šupka)

Hudba v synagogách Plzeňska
...Silným uměleckým zážitkem zapůsobil koncert v plně navštívené synagoze v Radnicích na Rokycansku. Úvodní část nekonvenčně laděného programu byla věnována vzpomínce na Karla Reinera, významného českého skladatele židovského původu. ...Za přítomnosti skladatelových dcer Michaely a Kateřiny se obou jeho interpretačně i poslechově náročných sonát ujali naši přední umělci. Přednesli je houslista Miroslav Vilímec a violoncellista Jiří Hošek, docent AMU v Praze, neméně znamenitě doplňovaní klavíristou Vladislavem Vilímcem. Po přestávce se účinkující spojili v melodicky a harmonicky svěžím Klavírním triu d moll op. 49 Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Pro jednoznačný úspěch u obecenstva jako přídavek uvedli u příležitosti 130. výročí narození Václava Vačkáře jeho půvabnou serenádu Vzpomínku na Zbiroh, který se nachází nedaleko od Radnic. ....Další dva koncerty představily naše dvě přední interpretky svých oboru. V Hartmanicích vystoupila za asistence houslisty Miroslava Vilímce akordeonistka Jarmila Vlachová, která se cílevědomě snaží o plnou emancipaci svého nástroje na koncertních pódiích. Ve svém citlivě sehraném duu provedli umělci barokní hudbu Veraciniho a Vitaliho. ...Uměleckým těžištěm koncertu bylo nicméně provedení skladby se židovskou inspirací Nigun od Ernsta Blocha, které v zaníceném provedení a přiléhavé verzi doprovodného partu pro akordeon skvěle souznělo s atmosférou inspirujícího prostoru. ...Také harfistka Jana Boušková na koncertě v Kasejovicích přesvědčila o svém vynikajícím umění se spoluúčinkujícím Miroslavem Vilímcem (Spohrova Sonáta Es dur pro harfu a housle).
2011 Hudební rozhledy

Osmá symfonie - symfonie tisíců (Mahler)
...Ovšem díky kameře jsme zase věděli, že prim hrála Česká filharmonie, Miroslav Vilímec měl všechna sóla, důležitá v andělských pasážích a hlavně při úchvatné sekvenci Mater Gloriosa.
2011 Hudební rozhledy

Večer k výročí univerzity přinesl skvělé výkony
...Ve výborné souhře s výraznou snahou o vystižení obsahu uvedli lkoncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec spolu s akordeonovou virtuoskou Jarmilou Vlachovou filozoficky pojaté Zvuky neuróz a urozených duší Jiřího Bezděka. Oběma umělcům autor dílo věnoval.
2011 Plzeňský deník

Vilímcův nonkonformní Suk
...Sólistou koncertu byl Miroslav Vilímec. ...Housle Miroslava Vilímce zněly v obou nevzrušivých Sentimentálních romancích Wilhelma Stenhammara náležitě ´seversky´ - nic jiného nepochybně sólový part a partitura malého orchestru nenabízely. Vilímec jim ale přidal svým barevnějším a profánnějším tónem živočišnější výraz. ...Druhou půli koncertu zahájili Miroslav Vilímec a Česká filharmonie dobře známým a populárním houslovým kusem Josefa Suka, Fantazií pro housle a orchestr op. 24. Jakkoli je tento krásný koncertantní kus nesen tradicí lyrického uchopení a přednesu (zejména Mistra Josefa Suka), byli jsme svědky odlišného pojetí. Mocný nástup orchestru s vášnivě vyšlehnuvším nástupem sóla bez okolků nastolil jak osobité nastudování sólového hlasu, tak dirigentského zmocnění se orchestrálního zvuku. Virtuózní houslové pasáže byly ozvláštněny vzrušivým, široce barevným tónem nástroje, velkým vibratem a zvýrazněnými akcenty....Dramaturgicky zajímavý večer tak zkrášlil nejen výborný výkon sólisty, který tentokrát vystoupil dokonce v obou polovinách večera, ale také dobře připraveného orchestru. (Česká filharmonie, Anderson)
2010 Hudební rozhledy

Hudba v synagogách
Do důstojně zrenovované synagogy v pošumavské Kdyni byl situován koncert, splývající zároveň s oslavami 50 let od založení místní hudební školy. Jejími někdejšími absolventy byli i oba umělečtí aktéři koncertu, bratři Miroslav a Vladislav Vilímcovi. ...Koncertisté jako aktivní činitelé Společnosti Jana Kubelíka uvedli při příležitosti významných výročí slavného houslisty některé z jeho drobnějších houslových děl. Vedle řady skladeb lyricky jímavých, jakou byla např. Večerní píseň, ohlásili též vlastní premiéru brilantního Tance oktáv. Nemenší náročnost přináší i Český tanec dalšího slavného českého houslisty Františka Ondříčka, který znamenal efektní vrchol večera. Miroslav Vilímec hrál s plným uměleckým nasazením a v přesvědčivé souhře i hudebně sladěném porozumění s Vladislavem Vilímcem u klavíru.
2010 Hudební rozhledy

Vzpomínkový koncert ke 100. výročí narození Karla Reinera
...Velmi angažovaně se na programu podíleli koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, jeho bratr, pianista Vladislav Vilímec a violoncellista Jiří Hošek.
2010 Hudební rozhledy

Houslový koncert v synagoze
V Hartmanicích se představilo ojedinělé komorní uskupení Tre Violini, které tvoří Miroslav Vilímec s Jitkou Novákovou a Liborem Vilímcem. V poutavě sestaveném programu účinkovali nejen společně, ale i ve dvojicích a sólově. ...V synagoze též silně zapůsobila hudba Gideona Kleina, z autorova Tria zazněla úvodní věta, Miroslavem Vilímcem upravená pro tři houslové hlasy. Jestliže v ansámblových skladbách udivovalo jemné tónové odstínění a dokonalá souhra celé rodinné trojice, pak v sólově přednesených příspěvcích plně zazářila virtuózní technika a zvuková krása. Koncert vrcholil Koncertantním duem D dur Charlese de Bériota, v jehož třech brilantních větách se postupně vystřídaly dvojice umělců. Úspěch byl jednoznačný.
2010 Plzeňský deník

Miroslav Vilímec a Jarmila Vlachová v Pekle
Na závěrečném koncertě plzeňského Kruhu přátel hudby se na konci minulého roku netradičně setkaly dva nástroje. Ve velkém sále Pekla v Plzni houslového virtuosa Miroslava Vilímce doprovázel akordeon brilantně ovládaný Jarmilou Vlachovou. Jak vystoupení obou interpretů znovu potvrdilo, jde o souhru velmi šťastnou a provedení skladeb v jejich podání velice účinné.
2009 Hudební rozhledy

Zářivé tóny houslí
...I následující část večera, na kterou byl zařazen Koncert pro housle a orchestr č. 1 op. 17 Viktora Kalabise, k jehož dílu a osobnosti je možné si ve foyeru Rudolfina prohlédnout výstavu, měla úspěch. Vladimír Válek, který je skvělým zvládáním soudobé hudební literatury pověstný, představil koncert se všemi jeho nuancemi i pokorou vůči sólistovi Miroslavu Vilímcovi, jenž vzbudil pozornost nejen hebkostí a zářivostí svého tónu, ale i technickou jistotou. Tu potvrdil rovněž v přídavku, Polském capricciu Grazyny Baczewiczové. Díky sólistově promyšlenému pojetí koncert prokázal, že i po sedmačtyřiceti letech má lidem stále co říci a že po Václavu Snítilovi, který jej v roce 1961 premiéroval, našel v Miroslavu Vilímcovi toho pravého interpreta.
2008 Týdeník Rozhlas

Hudba v synagogách oslovuje
U příležitosti 7. ročníku cyklu Hudba v synagogách Plzeňského regionu se ve studiu Českého rozhlasu uskutečnil veřejný koncert z děl autorů židovského původu, v zaníceném podání houslisty Miroslava Vilímce a akordeonistky Jarmily Vlachové.

...Jeden z letošních vrcholů festivalu představoval koncert v plzeňské Velké synagoze dne 22. 6. Programově spočíval v odkazu velkých rodových předků nestora našich houslových virtuosů Josefa Suka. ...Na obou triích plně vyniklo mistrovské umění účinkujících. Primárius Josef Suk zcela okouzlil osobitou krásou vytvářeného tónu, stejně tak technickou jistotou, včetně absolutní čistoty dvojhmatových míst. S diskrétním porozuměním ho doplňoval i Miroslav Vilímec, zvukovým souladem se přiléhavě pojící i s violistou Karlem Untermüllerem. Až neuvěřitelně krásná byla jejich společná, sotva slyšitelná pianissima ˇppp possibile´.
2008 Hudební rozhledy

Housle v synagoze
Posedmé se uskutečnil festival Hudba v synagogách plzeňského regionu, úrovní přesahující rámec regionální akce...Tečkou projektu v synagoze ve Kdyni byl výborný soubor Tre Violini, který tvoří manželé Miroslav Vilímec (koncertní mistr České filharmonie) a Jitka Nováková (profesorka Pražské konzervatoře) a jejich syn Libor Vilímec (student HAMU). Dominantami večera byly Sonáta e-moll pro dvoje housle Jeana Marie Leclaira a finální věta ze Smyčcového tria Gideona Kleina, Vilímcem výborně upravená pro troje housle. Hvězdou příštího ročníku by měla údajně být legendární Ida Haendel (1928), britská houslistka polského původu.
2008 Harmonie

Joseph de Bologne de Saint-George (houslové koncerty, recenze)
...Hudba Saint-George stojí někde mezi mannheimskou školou a Mozartem. Když se však zaposloucháte do volných vět, neboť právě tam je jádro sdělení, tak uslyšíte mihotavé názvuky preromantismu. Recenzovaný projekt není zajímavý jen tím, že je kompletem, ale i hrou sólisty. Když odhlédnu od maličkých nepřesností v intonaci, což je v rámci několika hodin hudby nepodstatné, tak je brilantní, včetně skvělých, velmi stylových kadencí, a tónově podmanivá. Když posloucháte tuto hudbu delší dobu, tak vás ´vtáhne do hry´. Miroslav Vilímec vytvořil projekt hodný pozornosti, jenž se vyrovná výše zmíněným titulům (Mendelssohn - Houslový koncert e moll, J. Heifetz, Mozart Klavírní koncert č. 21 c moll, W. Gieseking aj.).
2008 Harmonie

... So selten die Werke von Joseph de Boulogne gespielt werden, so umfangreich sind sie auf CD vertreten. Vor allem die Einspielung der 14 Violinkonzerte mit den Pilsener Philharmonikern und dem Solisten Miroslav Vilímec sticht dabei heraus (Avenira/Codaex)...Und dennoch: Denkt man sich Mozart einmal weg, dann bleibt auch beim Chevalier de Saint-Georges eine Musik von zeitloser Grandezza, die allerdings nur in jenen Fallen aufscheint, in denen die Musiker von der Qualität der Komposition überzeugt sind. In Pilsen sind sie das offenbar etwas mehr als in Augsburg und München.
2007 Die Suddeutsche Zeitung

Plzeňský utajený skvost. Stará synagoga.
...Kupodivu samotný prostor má nejen silné genius loci, ale i dobrou akustiku. Obdivoval jsem, jak se interpreti sžili s prostorem, vyrovnali s neregulérními podmínkami včetně citelného chladu a že i přes sychravé podzimní počasí se synagoga naplnila lidmi, kteří vděčně přijímali příjemnou hudbu. Zvlášť mě zaujal obdivuhodným výkonem houslista Miroslav Vilímec, který nevnímal zimu a s vnitřním ohněm podal zvláště Fallovu Španělskou suitu a Sarasateho Cikánské melodie. Dobrým dramaturgickým tahem bylo účinkování mladé akordeonistky Jarmily Vlachové (skvělé provedení sonát Vagn Holmboe a D. Scarlattiho).
2007 Harmonie

Orchestr řídil Radomil Eliška, sólem nadchl Miroslav Vilímec
...Jako sólista v Mozartově nejkrásnějším Koncertu A dur vystoupil další host večera, houslový virtuos Miroslav Vilímec. Již při příchodu na pódium jej vítalo potleskem nejen publikum, ale také orchestr - a stejně tak se s ním i loučil. Houslistovi je vlastní jak stránka virtuózní, což potvrdily technicky náročné kadence, tak smysl pro kantilénu. Sólový part koncertu hrál technicky dokonale, bez vnějších efektů, ale naopak se zaujetím a vnitřní kázní. (Plzeňská filharmonie, Eliška)
2007 Plzeňský deník

Hudba v synagogách a bratři Vilímcovi, Velká synagoga Plzeň
...Z výčtu skladeb (Mozart, Dohnányi, Bloch, Dvořák) vyplývá, že takto postavený recitál vyžaduje od interpretů nejen suverénní techniku, dokonalou souhru, ale i orientaci ve zcela odlišných stylech. Těmto nárokům Vilímcovi dostáli měrou vrchovatou a v akusticky příhodném prostoru se tak postarali o výjimečný hudební zážitek. S aplaudujícím publikem se rozloučili třemi houslovými transkripcemi z lakonicky vtipných klavírních preludií Dmitrije Šostakoviče.
2006 Hudební rozhledy

Radnice a bratři Vilímcové. Čtvrtý ročník cyklu koncertů Hudba v synagogách plzeňského regionu pokračoval vystoupením bratrů Vilímcových... kteří si pro tento večer vybrali prostor synagogy v Radnicích. ...Z díla Antonína Dvořáka si oba umělci mj. vybrali i Polonézu, kterou z orchestrální verze upravil pro housle a klavír slavný český houslový virtuos Jan Kubelík. A protože bratři Vilímcové získali její rukopis, tiskem dosud nevydaný, z Kubelíkova rodinného archivu, Polonéza v této podobě zazněla v přesvědčivě energickém podání obou jmenovaných interpretů od Kubelíkových provedení poprvé. Posluchači však bouřlivým potleskem ocenili rovněž interpretaci dalších děl, z nichž pravou lahůdkou bylo zejména Vilímcovo vynikající podání Dvořákovy Romance f moll op.11, kde se v plné kráse uplatnil jeho vroucí svítivý tón či Španělského tance Manuela de Fally a Svitu luny Clauda Debussyho, které s pravým španělským a francouzským espritem zazněly společně s žertovnou Polkou Zina Francescattiho jako přídavky.
2005 Hudební rozhledy

V Sukově Fantazii g moll vystoupil jako sólista koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec, umělec pocházející ze západních Čech (houslové umění jeho matky Ilony Vilímcové je ještě v dobré paměti). Svrchovaná muzikalita, která je pro něho příznačná, dovolila naplnit náročný sólový part odstíněním výrazu bohatě proměnlivé hudby, suverénní technikou a krásným tónem. (Plzeňská filharmonie, Malát)
2005 Plzeňský deník

French und Spanish Music, Artesmon AS 711-2 (recenze)

...Houslista Miroslav Vilímec se nevěnuje pouze posluchačsky vděčnému repetoáru, jako na tomto CD, nahrál i díla soudobých českých skladatelů...S bratrem Vladislavem Vilímcem tvoří výborně sehrané a doplňující se duo s vytříbenou kvalitou tónu. Vilímcové zde s nenucenou muzikantskou samozřejmostí předvádějí svůj smysl pro lyriku, čistotu a plnost tónu, i schopnost využití široké škály barev, která činí výběr skladeb zajímavý. Nahrávka nabízí příjemný odpočinkový poslech na umělecké úrovni a je důkazem toho, že není nutné přibližovat vážnou hudbu širokému publiku pouze s pomocí prostředků, jako je šátek na hlavě nebo popové aranžmá.
2004 Harmonie

Hudba v synagogách - Radnice ..O prezentaci poměrně vzácně využívané a možno říci i nedoceněné kombinace harfy a houslí se tentokrát postarali renomovaní sólisté Jana Boušková a Miroslav Vilímec. Programová dramaturgie byla nad očekávání bohatá. ...Miroslav Vilímec byl i na poměry příležitostného vystoupení - jako vždy - výborně připravený, přesný a bez problémů oscilující mezi brilantní virtuozitou (Milstein) a zasněnou lyrikou (Debussy).
2003 Hudební rozhledy

Miroslav Vilímec sólově i komorně. ...Protagonistou 6. koncertu cyklu Filharmonikové a jejich hosté komorně byl koncertní mistr České filharmonie Miroslav Vilímec. Jako program svého vystoupení volil výběr z děl autorů dvou úzce propojených hudebních kultur - francouzské a španělské - stylově náležejících pozdnímu romantismu. Vybere-li si interpret určitou konkrétní programovou dramaturgii, pak k ní nutně musí mít nějaký osobní vztah - a ten má být z jeho podání naprosto zřetelně čitelný. Ten pocit jsme z Vilímcova rezolutního až razantního projevu určitě mohli mít. Tato výrazová poloha tvořila jednoznačný rámec koncertu, došlo však i na náladově jemnější odstíny. Klavír houslistova bratra Vladislava Vilímce tuto tendenci pečlivě sledoval, aniž by se jakkoli uskrovňoval - souhra obou nástrojů byla akusticky vyrovnána. Výslednice byla proto zcela neafektovaná. Z čistě technických aspektů hry M. Vilímce jsme ocenili bezpečná a bezchybná nasazení, jako by z neznáma, a zrovna tak klidná vyznění frází. Dlouhý, jistý smyk, vyrovnaný tón a obdivuhodná intonační jistota patří rovněž k charakteristickým rysům jeho techniky - ta na sebe zbytečně neupozorňuje, ale je všudypřítomná právě svou samozřejmostí. ... Klavírní kvintet, kde se k bratrům Vilímcovým ještě přidružili Aida Shabuová (housle), Jan Mareček (/viola) a Jiří Hošek (violoncello). Daná sestava výrazově převzala náboj svého iniciátora a - dá se říci - stále aktuální a interpretačně inspirativní dílo dostalo dynamicky robustní rozměr. Promyšlenost spolu s technickou jistotou propůjčily melodicky nepřetržitému plynutí Franckova kvintetu přesvědčivost a potvrdily jeho jedinečnost.
2003 Hudební rozhledy

...Strauss (Suita z opery Růžový kavalír) se svými místy až sarkasticky zpracovanými valčíkovými rytmy zase okouzloval v Mácalově pojetí úžasnou barevností, mnohotvárným proměnlivým výrazem i perfektními sóly hobojisty Ivana Sequardta a koncertního mistra Miroslava Vilímce. Ten se ve skvělé formě předvedl rovněž i při nádherné sólové výměně s první violistkou, Barbarou Holickou, v symfonické básni Vítězslava Nováka V Tatrách. (Česká filharmonie, Zdeněk Mácal)
2003 Hudební rozhledy

Česká filharmonie s Miroslavem Vilímcem. ... V programové dramaturgii obligátní koncertantní dílo před přestávkou tentokrát reprezentoval Koncert č. 3 h moll pro housle a orchestr C. Saint-Saense. ...Partu sólových houslí se ujal koncertní mistr ČF Miroslav Vilímec. Podal naprosto spolehlivý výkon - intonačně perfektní, rytmicky koordinovaný, výrazově osobitý a přitom umělecky vzácně skromný. Nikterak se neprosazoval - vše plně podřídil službě dílu. Všudypřítomný part houslí přitom v orchestrálním plénu akusticky nezanikal. (Česká filharmonie, Válek)
2003 Hudební rozhledy

Tschechischer Meistergeiger ist Stargaast beim Ichenhauser Kinderkonzert
...mit dem technisch höchst anspruchsvollen 1. Satz aus Wieniawskis Konzert d moll, der vierzehnjährige Sohn des Stargastes dieses Abends, Libor Vilímec. Der draufgangerische Elan mit dem dieser junge Geiger sich in schwierige Doppelgriffe, rasende Laufe und riskante Griffkombinationen stürzte, lässt erahnen, dass der Fast-Profi schon bald in Fussstapfen seines Vaters treten wird. Was dieser, Soloviolinist und Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie Prag, anschliessend auf seiner Geige zelebrierte - brillant am Klavier begleitet von seinem Bruder Vladislav -, das glich einem riskant waghalsigen Trapezakt auf Seiten. Traumhafte Griffsicherheit, rasende Laufe in blitzender Präzision, artistische Beherrschung seines Instruments präsentierten sich als Geigenfeuerwerk - und doch spielt sich ein Miroslav Vilímec nicht als blosser Fingerartist in den Vordergrund, denn er beherrscht auch das Stimmungsvokabular seiner Zuhörer, kostet geist-und lustvoll Klangfarben aus, übertragt seine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit Komposition und Instrument geradewegs auf die Empfindung des Publikums.
2001 Ginzburger Zeitung

...Before the interval, the Danish soprano Inger Dam-Jensen, fast moving into her prime, gave a spirited performance of Richard Strauss´s Four Last Songs. Ashkenazy´s pacing caught Strauss´s elusive rustle of Spring, voice and strings captured the fading smile of summer in September, and both Dam-Jensen and the CPO´s leader, Miroslav Vilímec, created a powerful wringbeat for the transmigrating soul of Beim Schlafengehen.
2001 Times

Ovace pro Haendelovou. ...Dirigent Vladimír Ashkenazy s orchestrem se pak zaskvěli provedením dalšího pozdně romantického díla, symfonické básně Život hrdinův Richarda Strausse, kterou Ashkenazy v těchto dnech natáčí s ČF i na CD. Orchestr ve velkém obsazení podal soustředěný výkon a sólem se blýskl koncertní mistr houslí Miroslav Vilímec. (Česká filharmonie, Ashkenazy)
2000 Právo

Koncert C. Saint-Saense přednesl virtuózně Miroslav Vilímec. ...Přesto víc zaujal Koncert pro housle C. Saint-Saense, v němž se jako sólista znamenitě uplatnil Miroslav Vilímec. Skladbu provedl na vrcholné úrovni, jeho intonace je pevná, vedení smyčce jisté. Krásně vyzněla zejména pomalá část, ale stejně přesvědčivě také hudebně nápaditá, viruózně koncipovaná i zahraná část závěrečná. Nadšený ohlas publika přiměl sólistu k přídavku, který volil z díla N. Paganiniho. (Plzeňská filharmonie, Farkač)
2000 Plzeňský deník

...Následující dny dirigoval Českou filharmonii Charles Mackerras v nabitém Rudolfinu při uvedení Beethovenovy Missy solemnis. ...Vedle obou sborů se blýskl i houslista M. Vilímec při sólu v Sanctu. (Česká filharmonie, Mackerras)
1999 Právo

Libor Pešek do detailu odhalil duchaplnost kontrapunktů, z nichž ten závěrečný mezi flétnou (Válek) a sólem houslí (Vilímec) vyšel na Mahlera až neskutečně pohádkově. (Česká filharmonie, Libor Pešek)
Hudební rozhledy 1995

Ve velkém sále plzeňského 'Pekla' zaujal houslista Miroslav Vilímec, kterého na klavír znamenitě doprovázel jeho bratr Vladislav. V úvodní Bendově Triové sonátě úspěšně vystoupila se svými syny i houslistka Ilona Vilímcová. M. Vilímec se dovede brilantně zmocnit skladby virtuozního zaměření, je však houslistou stylově cítícím a zdatným v umění rozezpívat kantilénu.
Plzeňský deník 1995

Miroslav Vilímec spelte mit dem Tschechischen Kammerorchester Bach's Konzert E dur. Tadelloses Solospiel erster Güte, ohne die geringsten intonatorischen Schwankungen. Die Qualitäten von Vilímec zeigten sich auch bei seiner souverän gespielten Zugabe, einer Caprice von Paganini.
Sulzbacher Zeitung 1994

Koncert měl zvláštní atmosféru. Houslista Miroslav Vilímec zvládl nástrojově vysoce obtížný sólový part Kubelíkova Koncertu B dur s naprostou technickou jistotou i s plným porozuměním pro výrazové požadavky. (Česká filharmonie, Václav Neumann)
Večerní Praha 1994

Geigerische Akrobatenkunste in Paganini´s Konzert D dur (Vilímec mit Kammerorchester der Tschechischen Philharmonie). Bravo, bravissimo!
Mittelbayerische Zeitung 1993

Přeplněná Dvořákova síň naslouchala vánočnímu koncertu ČF pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Zvláště Vivaldi zněl energicky a s bohatými barvami. o což se zasloužil houslista Miroslav Vilímec.
Mladá fronta 1992

Roding. Vivaldi´s ´Jahreszeiten´mit dem Kammerorchester der Tschechischen Philharmonie.
Atemlos hörte das Auditorium zu, wie M. Vilímec dem längst bekannten Stück neue Aspekte abgewann, es mit geigerischer Brillanz versah und ungemein intelligent bis in die kleinsten Notenwerte hinein den Text interpretierte.
Mittelbayerische Zeitung 1992

Ichenhausen. ...Bei der folgenden Mozart´s A dur Sonate KV 526 umrahmen zwei hinreissend musikantische Sätze ein wunderschönes Andante voller Melancholie und Poesie. Eine schönere Huldigung an Mozart kann man sich kaum eindrucksvoller vorstellen. Dazu ein traumhaft sicheres Verständnis der beiden Interpreten.
Günzburger Zeitung 1991

Miroslav Vilímec schuf bei Dvořák´s Werken eine unnachahmliche böhmische Atmosphäre, die ihm kein Gidon Kremer, keine Anne-Sophie Mutter, kein Nigel Kennedy nachmacht.
Amberger Zeitung 1991

Diese Fähigkeit der Kunstler, weit stärker auf die Darstellung des kunstlerischen Gedankenganges zu setzen als auf ihre wahrlich phänomenale Virtuosität, lies auch das hundertmal gehörte, wie Sarasates ´Zigeunerweisen´ zum Ereigniss werden. Die aller Effekthascherei und allen ´Schmalzes´ entbehrende Interpretation der geiden Böhmen, liess hinter der Fassade den renommierstückes die Architektur eines Kunstwerkes deutlich hervortreten. Ähnliches gilt von der Darstellung des ersten Satzes aus dem Konzert von Paganini.
Dass der Pianist Vladislav Vilímec seinem Bruder in nichts nachstand, zeigte sichan der Interpretation der As dur Polonaise und des Scherzos op.20 von Chopin, die ein pianistisches wie künstlerisches Meisterstück war.
Mittelbayerische Zeitung 1990

Miroslav Vilímec byl se svým bratrem, zdatným klavíristou Vladislavem Vilímcem, skutečnou ozdobou pátého večera cyklu FOK v Majakovského sále. Po několika desetiletích opět zazněl Kubelíkův Koncert B dur, v němž triumfovala nejen houslistova neselhávající technika, ale i cit pro tvárný, ušlechtile svítivý tón v kantilénách.
Večerní Praha 1990

Koncert v cyklu FOK na počest českého houslisty a skladatele Jana Kubelíka. U houslisty Miroslava Vilímce zaujalo jemné vibrato, citový projev a čistá intonace. Například v ďábelsky těžkém Koncertu B dur Jana Kubelíka nám houslista připravil vzrušující okamžiky zpěvnosti melodické linie i velkolepý závěr. Neomylná technická jistota, křišťálový tón a radost i zaujetí ze hry jsou přednostmi tohoto mladého umělce. Vladislav Vilímec doprovázel virtuózním způsobem, temperamentně, výrazně a s výbornou technikou. Byl to povznášející večer, kterému dodala zvláštní lesk přítomnost dcery Jana Kubelíka, houslové virtuosky Anity Kubelíkové, která na koncertě též promluvila.
Večerní Praha 1990

Třetí večer cyklu Paláce kultury představil bratry Miroslava a Vladislava Vilímcovy. Od útlého mládí koncertující sourozenci projevili v sonátách Händela, Beethovena, Francka i ve Wieniawského Polonéze vysokou míru vkusu i partnerského scítění, přičemž houslista hrál celý pořad včetně pěti přídavků zpaměti, s doslova beztížnou levou rukou i v nejkrkolomnějších bězích.
Svobodné slovo 1988

Franz Benda´s Sonate war ein Genuss, hier hatte der Violinist M. Vilímec Gelegenheit, sein perfektes technisches Können und beseeltes Spiel zu zeigen.
Linzer Tagblatt 1986

Houslista M. Vilímec si opravdu zasloužil zařazení do filharmonického cyklu smyčcových nástrojů. Ani v nejmenším nepromarnil svou velkou pražskou šanci plnokrevnou hudebností včetně včetně jasného členění frází, kultivovaného tónu a vrcholné virtuozity. Zahájil Sonátou Bendovou a první Brahmsovou, k níž přiřadil i jeho Scherzo. Po přestávce potěšil Pauerovou Sonatinou s vroucím zpěvem volné věty, aby v závěru oslňoval bravurou v Saint-Saensově Introdukci a rondu capricciosu a v Paganiniho Motu Perpetuu (s 3040 šestnáctinkami v prestissimu). Zbývá dodat, že v nesmírně citlivě doprovázejícím A. Holečkovi měl navýsost slohově přesného a zvukově noblesního partnera.
Svobodné slovo 1986

Pod taktovkou Václava Neumanna se plné Dvořákově síni představil Miroslav Vilímec, bouřlivě vytleskávaný za bravurního Paganiniho.
Svobodné slovo 1985

V Koncertu D dur N. Paganiniho, hraném v nezkrácené verzi, se pod taktovkou B. Lišky uvedl houslista M. Vilímec, který prokázal v podání sólového partu nejenom perfektní technickou připravenost, ale i obdivuhodnou paměť a zdravou muzikalitu. Jeho výkon byl po zásluze dlouho nadšeně aplaudován.
Západočeská pravda 1981

V síni Muzea v Plzni se představil nový talent velkých perspektiv, houslista Miroslav Vilímec. Vilímec zřejmě zdědil muzikantskou krev po matce, houslistce Iloně Vilímcové, která před léty už jako desetiletá udivovala Plzeň hudebním nadáním i technickou vyspělostí. Sonáty Händela a Francka měly ve Vilímcově podání žádoucí vnitřní vyrovnanost, citovou hloubku a vyspělou tónovou kulturu. Ve druhé části večera přímo oslnil a ohromil rychlostí závratného tempa, krystalickou čistotou intonace a lehkostí smyku v Paganiniho Moto perpetuu. V Ševčíkově Holce modrooké, v Sarasatových Cikánských melodiích a Introdukci a rondu capricciosu od Saint-Saense zažehl pak zářivý ohňostroj svých virtuozních řadových staccat, arpeggií, flažoletových dvojhmatů a pizzicat levé ruky. všechna ta technická kouzla tu zněla s udivující samozřejmostí. V Miroslavu Vilímcovi roste mladé české houslové škole velká naděje.
Západočeská pravda 1981

 

 Miroslav Vilimec - violin / housle

 

Miroslav Vilimec
Konevova 177, 130 00 - Praha 3

Miroslav Vilímec

violin / housle