HOUSLOVÝ KONCERT B dur JANA KUBELÍKA

s Miroslavem Vilímcem a Plzeňskou filharmonií

v sále Martinů
13.11.2015 v 19 hodin

Společnost Jana Kubelíka pořádá dne 13. listopadu 2015 v 19h v sále Martinů, HAMU v Lichtenštejnském paláci (Malostranské náměstí 12, Praha 1) koncert Plzeňské filharmonie s jejím šéfdirigentem Tomášem Braunerem, na němž houslista Miroslav Vilímec provede Koncert B dur č. 4 Jana Kubelíka. Společnost chce prezentovat Jana Kubelíka nikoliv jen jako světově proslulého houslistu, ale také jako významného skladatele, který napsal 6 velkých houslových koncertů, 1 symfonii a mnoho menších skladeb pro housle a klavír. Miroslav Vilímec se odkazu Jana Kubelíka systematicky věnuje a zařazuje jeho skladby do programu svých koncertů. Koncert B dur hrál již kdysi za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna a za osobní přítomnosti slavného dirigenta Rafaela Kubelíka V tomto roce se Miroslav Vilímec ke koncertu vrací při příležitosti jubileí Jana Kubelíka (135 let od narození, 75 let od úmrtí).

PROGRAM KONCERTU:

Iša Krejčí: Vivat Rossini
Jan Kubelík: Koncert pro housle č. 4, B dur
Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie č. 2 g moll, op. 45
Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie č. 3 As dur, op. 45

Miroslav Vilímec - housle
Plzeňská filharmonie
Tomáš Brauner – šéfdirigent

REZERVACE A PRODEJ VSTUPENEK:

Monika Teichmannová, info@harmoniapraga.cz, 777 317 186, www.harmoniapraga.cz
Předprodej online: www.viamusica.cz, www.bohemiaticket.cz

 

 

 Miroslav Vilimec - violin / housle

 

Miroslav Vilimec
Konevova 177, 130 00 - Praha 3

Miroslav Vilímec

violin / housle